Arealavvik?

Som følge av at løsningen på arealavvikssaker i stor grad er skissert i rettspraksis, er det avgjørende å ha godt innblikk i rettspraksis og teori for å kunne oppnå et godt resultat.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.