Arealsvikt?

Mens utendørs arealsvikt er regulert av en spesialbestemmelse i avhendingsloven, foreligger det ingen tilsvarende spesialbestemmelse hva gjelder innendørs arealsvikt, hvilket innebærer at innendørs arealsvikt reguleres av den generelle bestemmelsen om uriktige opplysninger i avhendingsloven  § 3-8.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.