Begjæring om oppdeling i eierseksjoner?

Den senere tid har man sett en klar trend i form av at større- og sentrumsnære eneboliger bygges om til eierseksjoner. Dette kan virke betydelig prisøkende på eiendomsmassen som helhet ved et eventuelt videresalg.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Bli kjent med våre advokater: