Bistand ved tomtefeste?

En rekke nordmenn sitter med hus eller hytte på festet tomt. De mest aktuelle problemstillingene knyttet til et tomtefesteforhold er regulering av festeavgiften og innløsning av festetomten.