Borgarting Lagmannsrett – Bruksrett (LB-2015-178013)

Spørsmålet i saken var hvorvidt eieren av en eiendom hadde bruksrett til et trappeløp og en biloppstillingsplass på naboeiendommen.

Siden overtakelsen i 2005 og frem til 2014 hadde vedkommende ektepar benyttet det omtvistede trappeløpet og den omtvistede biloppstillingsplassen. Det oppstod tvist om bruken etter 9 år.

Partene var uenige om bruken bare skulle være midlertidig, og det var ikke inngått noen skriftlige avtaler om bruksrettene. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: