Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Brannskade - Avhør med selskapets utreder

Hvis du, etter å ha innlevert innbolisten din over hva du mistet av eiendeler i brannen, blir innkalt til møte med en utreder, bør du engasjere advokat som har jobbet med brannskadeoppgjør tidligere.

En utreder er ofte en tidligere politibetjent som nå jobber for forsikringsselskapene for å avsløre forsikringssvindel. Han eller hun kobles som regel inn i brannskadesaken hvis selskapet mener det er uoverenstemmelser mellom det du har opplyst og det som er riktig. Dette kan være både i forhold til brannårsaken og til innbolistene.

Mange utredere er dyktige i faget sitt og er påpasselige med å håndtere saken på en korrekt måte overfor deg som brannlidt, men det er også utredere som på forhånd har bestemt seg for at du har begått svik mot selskapet og som jobber med det som utgangspunkt. Du vet ikke på forhånd hva slags utreder som er satt på din sak.

Plikten til å ta utredersamtale

Det er ikke opplagt at du plikter å gjennomføre møtet med utreder, slik selskapet vil. Du plikter imidlertid å gi alle opplysninger som selskapet trenger for å kunne behandle din forsikringssak. Du plikter også å gi korrekte opplysninger. Dette er informasjon du kan gi selskapet på annen måte enn ved å avholde det aktuelle møtet, eksempelvis ved å få tilsendt selskapets spørsmål skriftlig.

Hvis du velger å gjennomføre møtet, skal du ikke være alene. Ta med deg din advokat, eller annen person du har tillit til. Fordi utrederen ofte er tidligere ansatt i politiet, vil utredersamtalen også ha likhetstrekk med hvordan politiavhør foretas. Utrederen stiller deg spørsmål og skriver dine svar ned på pc.

Hvordan skjer utrederavhøret?

Selve avhøret med utreder kan ta flere timer. Pass på at du tar pauser når du trenger det. Blir du for sliten eller opplever at utrederen opptrer usaklig eller som om han allerede har bestemt seg for at du har begått forsikringssvindel, så avbryt møtet og forlat lokalet.

Som ellers under hele forsikringsoppgjøret skal du også ved samtalen med utreder bare gi de opplysninger som er korrekte, og som du kan innestå for.

Etter at selve intervjuet er ferdig, vil utrederen ønske å lese opp det han har skrevet og ber om at du blir sittende og høre på dette. Dette er fordi han ønsker at du skal signere på referatet. Vi fraråder deg på det sterkeste at du gjør dette. Dette er fordi det etter mange timers avhør er svært vanskelig å være konsentrert nok til å foreta en god vurdering av det som leses opp. Referatet er også utrederens forståelse av det du har sagt, og ved å signere på referatet binder du deg til utrederens formuleringer og forståelse. Dette må du ikke gjøre. Derimot skal du insistere på å få med deg en utskrift av referatet før du går.

Etterfølgende avhør

Hvis du etter et slikt avhør får ny henvendelse om nytt avhør, gjelder det samme som vi har skrevet ovenfor. Men det er nå i enda større grad grunn til å be om å få spørsmålene skriftlig slik at du kan gi dine svar til selskapet uten å måtte gjennomføre et nytt, belastende avhør.

Hos Eiendomsadvokater.no har vi god erfaring med forsikringsoppgjør etter husbrann og hyttebrann, mv.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.