HR: Saken gjaldt krav om avløsning av årlige avgifter etter avhendingslova § 2-10 annet ledd

Det prinsipale spørsmålet for Høyesterett var om eiendommene var festet eller kjøpt. Under henvisning til kontraktenes tidsperspektiv, bakgrunn og praktisering kom Høyesteretts flertall til at rettsforholdet hadde større likheter med en eiendomsoverdragelse med en grunnbyrde, enn et evigvarende og uoppsigelig festeforhold.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.