Dom - Case of LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY.

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har slått fast at tomtefesters adgang til å kreve festeavtalen forlenget på tilsvarende vilkår som tidligere etter tomtefesteloven § 33, er i strid med vernet av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.