Borgarting lagmannsrett – prisavslag etter avhendingsloven (LB-2015-190697)

Borgarting lagmannsrett avsa 20. desember 2016 en dom vedrørende krav om prisavslag etter avhendingsloven.

Kjøper av en enebolig oppført i 1990 reklamerte over flere forhold knyttet til fukt i boligens kjelleretasje. I forbindelse med oppussing ble det oppdaget fukt, som av kjøper ble påstått å være omfattende sopp- og råteskader i gulvbelegget. Etter nærmere undersøkelser og oppgraving rundt grunnmuren, ble det avdekket at fuktsperren var lagt feil og at det var manglende tetting mellom grunnmurplaten og elementveggene. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.