Borgarting lagmannsrett – Prisavslag etter kjøp av fast eiendom (LB-2015-76)

Borgarting lagmannsrett avsa 25. januar 2017 en dom vedrørende krav om prisavslag for fukt og vanninnsig i en enebolig.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.