Borgarting lagmannsrett – Prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom (LB-2015-200431)

Borgarting lagmannsrett avsa 9. januar 2017 en dom vedrørende krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av fast eiendom.

Ca. 2,5 år før salget, hadde selger oppdaget at de hadde maur inne i boligen. De kontaktet et skadedyrkontrollfirma, og inngikk en lenger serviceavtale med disse. Skadedyrkontrollfirmaet fastslo at det var stokkmaur og bekjempet stokkmaurene, men opplyste ikke noe nærmere om dette. Da selger neste vinter på nytt oppdaget maur i boligen, ble forholdet meldt til deres husforsikringsselskap, og avtale om skadedyrbekjempelse ble inngått via forsikringen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.