Hålogland lagmannsrett – Prisavslag etter avhendingsloven (LH-2016-151610)

Hålogaland lagmannsrett avsa 30. mars 2017 dom i en sak vedørende kjøpers krav om prisavslag etter avhendingsloven i forbindelse med kjøp av et nybygg som ble overtatt i 2007.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.