Gulating lagmannsrett – setningsskade (LG-2015-177822)

Spørsmålet i saken var om en entreprenør var erstatningsansvarlig for arbeid i forbindelse med graving for å legge spill- og overvannsledninger på en eiendom.

Under gravingen raste det ut masser og en stein som lå under grunnmuren. Entreprenørens utgraving medførte videre at det ble gravet dypere enn ringmurens fundament, som igjen ga huset setningsskader.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: