Bindende prisoverslag på håndverkertjenester

Høyesterett har i en nylig avsagt dom trukket opp grensen mellom ikke-bindende prisopplysninger og bindende prisoverslag på et entrepriseoppdrag på en større bolig i Oslo. Saken har vært omtalt i media flere ganger og forbrukeren fikk ikke medhold verken i tingretten eller i lagmannsretten. Høyesterett kom imidlertid, i motsetning til lagmannsretten, til at det "estimerte budsjettet" måtte anses som et prisoverslag etter bustadoppføringslova § 41 tredje ledd for de arbeidene som var prissatt, med den konsekvens at sluttsummen for disse arbeidene ikke kunne overstige prisoverslaget med mer enn 15 %.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om Håndverkertvister

Bli kjent med våre advokater: