Hålogaland lagmannsrett – Krav om erstatning mot eiendomsmegler og selger av bolig i sameie (LH-2016-130230)

Hålogaland lagmannsrett avsa 1. mars 2017 dom i en sak vedrørende krav om erstatning rettet mot eiendomsmegler og selger av en bolig i et sameie. Det forelå en tvist vedrørende selgers og eiendomsmeglers opplysningsplikt om en eksklusiv bruksrett over utearealet. Eiendomsmegler hadde ikke positivt opplyst at eksklusiv bruksrett til utearealet i medhold av vedtektene § 3, kunne endres etter vedtektenes § 6.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.