Høyesterett – Erstatning ved rådighetsmangel etter avhendingsloven (HR-2017-515-A)

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom i en sak vedrørende tvist om rådighetsmangler etter salg av en leilighet der det viste seg at to tilhørende hybler ikke var godkjente for varig opphold. I markeds-føringen av leiligheten fremgikk det at hyblene genererte gode inntekter, selv om det også var opplyst at hyblene ikke var godkjente for utleie av kommunen. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.