Høyesteretts dom av 13.febreuar 2015 – Ulovlig felling av trær

Saken gjaldt krav om erstatning etter ulovlig hogst av trær på naboeiendommen i et hytteområde i Søgne. 

Saksøkte eide en hyttetomt med en nyoppført hytte av høy standard. Naboeiendommen var eid av en hytteforening. Hytteforeningens eiendom lå ved fjorden, mens saksøktes eiendom lå på oversiden av denne. 4. og 5. juni 2012 hugget saksøkte ned 14 trær på hytteforeningens tomt. I tillegg skar han tretoppene av fem andre furutrær. Trærne var mellom 7 og 10 meter høye og mellom 40 og 90 år gamle. Formålet med fellingen/beskjæringen var å forbedre sjøutsikten fra saksøktes eiendom.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om

Bli kjent med våre advokater: