Dom: Erstatningsansvar for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag

HR-2017-1834-A

Høyesterett avsa 28. september 2017 en dom i en sak som gjaldt erstatning som følge av feilaktig grunnlag for en ferdigattest. Dommen er en viktig oppfølger etter Bori-dommen, og sier noe om erstatningsansvaret for kontraktsmedhjelpere på ulovfestet grunnlag.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Bli kjent med våre advokater: