Krav om prisavslag som følge av arealavvik/arealsvikt

Saken gjelder krav om prisavslag som følge av arealavvik/arealsvikt ved bolig, jfr. avhendingsloven § 3-8. Saken ble prosedert av advokat Finn Linde Eriksen for saksøker som vant over Protector.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.