Nytt fra domstolene: Rotteskader (HR-2008-1135-A - Rt-2008-963)

En bolig var solgt «som den er» og fikk på grunn av byggtekniske svakheter rotteskader etter salget. Selv om de byggtekniske svakhetene innebar en økt risiko for rotteangrep og skadene ved slikt angrep kan bli store, fant Høyesterett at dette ikke utgjorde en mangel ved boligen etter avhendingslova § 3-9 annet punktum.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.