Tomtefeste – Nytt fra Høyesterett

Verdsettelse av bygning på festet tomt når den overtas av bortfester ved opphør av festeforholdet, jf. tomtefesteloven § 41.

Den 13. juni 2016 tok Høyesterett stilling til hvordan en bygning på festet tomt skal verdsettes når den, ved opphør av festeforholdet, overtas av bortfester. Spørsmålet følger av tomtefesteloven § 41. Slik det fremgår av bestemmelsen skal vederlaget fastsettes ulikt avhengig av hvem som krever at bortfester skal overta. Dersom bortfester krever det, skal vederlaget - etter første ledd, settes til oppføringskostnadene for en tilsvarende bygning, med fradrag for slit og elde på den bygningen som overtas – heretter benevnt som «teknisk verdi». Dersom det er festeren som krever at bortfester skal overta, følger det av annet ledd, at vederlaget settes til den verdi bygningen har for bortfester, heretter benevnt som «bruksverdi».

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om Tomtefeste

Bli kjent med våre advokater: