Høyesteretts dom av 2. februar 2015 – Adgangen til å overføre veirett etablert ved hevd

Saken gjaldt hvorvidt det var adgang til å overføre andeler av en hevdet veirett til parseller som senere fradeles fra eiendommen, eller til ny bebyggelse på ikke fradelte tomter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet. 

Mer om Veirett

Bli kjent med våre advokater: