Dugnadsplikt

Når flere mennesker bor i et mer eller mindre felleskap, kan det oppstå uenigheter om hvordan dette skal ordnes. Et forholdet ofte oppstår uenighet om er hvem som skal utføre forefallende arbeid, og da særlig rundt deltakelse på dugnad.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.