Finansministeren kjøler ned budrundene med skriftlige bud

Finanstilsynet fremmet i fjor forslag om å innføre strengere krav til skriftlighet i budrunder. Forslaget var begrunnet med hensynet til trygghet for begge parter i budrundeprosessen, samt at en slik løsning gjør det lettere for Finanstilsynet  føre tilsyn med meglere og budrunder.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.