Høyesterett: Megler hadde utvist uaktsomhet

Saken gjaldt salget av en eiendom bestående av fire leiligheter. Megleren hadde ikke senere korrigert en uriktig opplysning som kom frem i salgsoppgaven. Salgsoppgaven ga inntrykk av at samtlige leiligheter kunne leies ut, selv om dette bare stemte for to av leilighetene.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.