Inngåelse av leiekontrakt, overtakelse av lokaler, eventuelle mangler

Inngåelse av en leiekontrakt skjer gjerne med en lengre fast leietid som binder leier. Det er derfor viktig å passe på at man får et passende lokale og at man er inneforstått med hvilke plikter og rettigheter man har i leieperioden. Særlig gjelder dette hvilken plikt til vedlikehold som løper i leietiden og hvordan lokalenes standard skal være ved tilbakelevering.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.