Leiekontrakt for nærings-/kontorlokaler: Rettigheter og plikter i leietiden

Inngåelse av en leiekontrakt skjer gjerne med en lengre fast leietid som binder leier. I tillegg til den leie som partene er blitt enige om vil leier gjerne måtte betale andel av felleskostnader. Det kan være greit å skaffe seg en oversikt over omfanget av dette før man blir enige om leiekontrakt.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.