Hvilke konsekvenser har ny lov om eiendomsmegling for bransjen selv og deg som forbruker?

Ny lov om eiendomsmegling ble vedtatt av Stortinget i mai 2007. Lovens bestemmelser trådte i hovedsak i kraft fra 1. januar 2008. Fredag den 23.11.07 offentliggjorde finansdepartementet også forskriften, sammen med de overgangsregler som skal gjelde.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.