Reklamasjonsnemda

Reklamasjonsnemnda behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.