Borgarting lagmannsrett – Medeiendomsrett i bolig og krav om husleie

Borgarting lagmannsrett avsa 8. juni 2016 dom i en sak som gjaldt medeiendomsrett i en boligeiendom samt krav om husleie.

Partene hadde vært samboere med felles barn og ved avslutningen av samboerforholdet kjøpte hun en bolig. Han betalte ca. 1/3 av kjøpesummen, og det var avtalt at han i alle fall i en periode skulle bo i underetasjen. Etter en konkret helhetsvurdering kom lagmannsretten til at det forelå meget sterke holdepunkter for at det var en felles forståelse og en avtale mellom partene for at han med innskuddet skulle bli medeier. Hans krav om husleie ble også delvis tatt til følge.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.