Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Enterprise

Dette innebærer et stort antall byggeprosjekter og et enda større antall entreprisekontrakter.

Anbudsprosedyrene skal sikre gode folk, og kontraktene spiller en nøkkelrolle for samspillet mellom dem.

For å lykkes med byggeprosjektene er næringen avhengig av dyktige folk og et godt samspill mellom disse.

Anbudsprosesser

Anbudsprosessene og kontraktene blir stadig utviklet for å imøtekomme moderne normer og byggeskikk.

Utviklingen går i retning av å gjøre prosessene og kontraktene mer formelle og faren for å bli påført tap ved ikke å følge kontraktenes formelle regler øker.

For å unngå tap er det viktigere enn noen sinne å ha inngående kjennskap til kontraktens bestemmelser, regelverk forøvrig og praksis. Derfor kan det være lurt å vurderer advokatbistand.

Hindre at tap oppstår

Tradisjonelt har advokatene kommet inn i byggeprosessene når partene for lengst har kjørt seg fast og tvisten er et faktum. Vi advokater kan imidlertid med fordel kobles inn på et tidligere stadium i byggeprosessene for å forebygge at tvist oppstår.

Vi kan bistå med:

  • Generell kompetansehevning i form av kurs
  • Valg av prosjektorganisering, dvs. valget mellom generalentreprise, byggherrestyrt entreprise, sidestyrt entreprise, ren utførelsesentreprise, totalentreprise
  • Plassering av ansvaret for arkitekt, prosjekterende, byggeleder mm
  • Utforming av konkurransegrunnlag/anbudsgrunnlag
  • Valg av kontraktsvilkår og kontraktsformular

Vår erfaring er at tvister ofte oppstår fordi partene velger feil prosjektorganisering og feil kontraktsvilkår/kontraktsformular, samt at de ikke etterlever de kontraktsvilkår de har avtalt skal gjelde.

De fleste er i dag tjent med å søke ekstern bistand av både teknisk og juridisk art forut for og under gjennomføringen av anbudsprosessene og kontraktene.

Kunnskap om kontrakt er viktig

Det å gjennomføre byggeprosjektene og etterleve kontraktene på en god måte er like viktig som å sikre seg gode kontrakter i første omgang. Tilstrekkelig kunnskap om kontraktene og hvordan kontraktene skal gjennomføres og etablerte varslingsrutiner er ofte det som skal til for å sikre at et prosjekt blir økonomisk vellykket.

Ved valg av advokatkontor er det viktig å velge et kontor som kan delta i prosessene fra start til mål og som samtidig kan gi god juridisk rådgivning på andre relevante rettsområder, så som så som plan og bygningsrett, fast eiendom, arbeidsrett, skatte- og avgiftrett og alminnelig forretningsjus.

Eiendomsadvokatene i Codex har lang erfaring med anbudsprosesser, bygge- og anleggskontrakter. Vi tilbyr generelle og spesialtilpassede kurs innen de fleste områder relatert til bygge- og anleggskontrakter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Gratis konsultasjon ved forsikringsdekning
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.