Avtaler med underentreprenører

Entrepriseoppdrag utføres ofte ved bruk av underentreprenører. Kontrakter som brukes til dette må ta hensyn til de spesielle behov entreprenøren har ovenfor underentreprenøren. Ikke alle er bevisst dette og bruker feil kontrakter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.