EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Avtaler med underentreprenører

Entrepriseoppdrag utføres ofte ved bruk av underentreprenører. Kontrakter som brukes til dette må ta hensyn til de spesielle behov entreprenøren har ovenfor underentreprenøren. Ikke alle er bevisst dette og bruker feil kontrakter.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

11. november 2013

Entreprenørens utgangspunkt er kontrakten med byggherren. Den inneholder frister for ferdigstillelse, regler om dagmulkt, om overtakelse, reklamasjonsfrister og reklamasjonsperioder og regler om ansvar for entreprenørens arbeider, herunder de som utføres av underentreprenøren.

Entreprenøren må oppfylle sitt ansvar ovenfor byggherre

Entreprenøren må oppfylle sitt ansvar ovenfor byggherre selv om det er underentreprenøren som er den «skyldige». Det gjelder både forsinkelsestilfellene og mangelstilfellene.

Et eksempel som illustrerer noe av dette er byggingen av en stor idrett stadion, hvor underentreprenøren ble forsinket, noe som igjen forsinket entreprenøren som fikk dagbot i hundretusen kroner klassen, mens underentreprenøren kun fikk dagbot i ti tusen kroner klassen. Gode underentreprisekontrakter tar hensyn til dette.

Entreprenørens rett til å intervenere

De har regler om entreprenørens rett til å intervenere arbeidene til underentreprenøren når underentreprenøren klart ikke greier å bli ferdig i henhold til de avtalte frister. Dette er viktig fordi uten slike regler, kan ikke entreprenør gjøre annet enn å kreve dagmulkt av underentreprenøren frem til forsinkelsen utgjøre et «vesentlig mislighold» slik at kontrakten kan heves.

Tidspunktet for overtakelse

De har også regler som setter tidspunktet for overtakelse mellom entreprenør og underentreprenør lik tidspunktet for byggherrens overtakelse fra entreprenøren. På den måten blir reklamasjonsreglene harmonisert.

Underentreprenøren må i slike tilfeller kreve befaring med entreprenøren så snart underentreprenøren er ferdig med sine arbeider. Vi anbefaler bruk av spesialtilpassede underentreprisekontrakter.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater