Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Dagmulkt

Når entreprenører blir forsinket krever byggherrene rutinemessig dagmulkt og erstatning. Det er imidlertid mange misforståelse rundt disse reglene og her vil vi forsøke å oppsummere litt.

Dagmulkt er det juristene kaller en «konvensjonalbot», dvs. en avtalt bot for ikke å overholde bestemte frister. For at dagmulkt skal kunne kreves, må med andre ord partene ha avtalt at bestemte frister skal utløse rett til å kreve dagmulkt.

Har ikke partene avtalt slike dagmulktbelagte frister, kan ikke byggherre kreve dagmulkt, og må i stedet nye seg med å kreve erstatning for faktiske og dokumenterte økonomiske tap som følge av forsinkelsen.  Innen forbrukerentreprisene (Bustadoppføringslova og Håndverkertjenestelova) følger det av loven at forbrukeren kan kreve dagmulkt.

Frister for dagmulkt

Hvilke frister som er dagmulkt belagt beror på hva som er avtalt. Det vanlige er å avtale at fristen for overlevering av alle arbeidene er dagmulkt belagt, men det kan også være hensiktsmessig å avtale at også andre frister er dagmulkt belagt.

Dagmulktens størrelse

Også dagmulktens størrelse beror på hva som er avtalt eller i forbrukerentreprisene tilfellene av loven. Det vanlige er at dagmulkten avtales til å være 1 promille av kontraktsummen, men dette varierer.

Det er også vanlig å avtale at dagmulkt bare kan kreves for 100 dager. Ønsker byggherre erstatning for faktisk økonomisk og dokumentert tap oppstått som følge av forsinkelse ut over disse 100 dagene, må byggherre søke dette dekket gjennom et erstatningskrav. Med mindre annet er avtalt kan ikke byggherre kreve både dagmulkt og erstatning for den samme forsinkelsen, men unntak kan tenkes ved grov uaktsom og forsettlig forsinkelse.

Når det er avtalt at dagmulkt kan kreves i inntil 100 dager, får det også betydning for hvor lang forsinkelsen kan være før byggherre kan heve kontrakten på grunn av vesentlig kontraktsbrudd. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Viktig regel

En viktig regel å være klar over når det er avtalt at Norsk Standards nyere kontraktstandarder skal gjelde mellom partene, er regelen om at entreprenøren skriftlig kan be byggherre si i fra om han vil kreve dagmulkt eller ikke.

Svarer byggherre at han vil kreve dagmulkt ved eventuell forsinkelse, kan entreprenøren vurdere om det er økonomisk sett er mer gunstig å forsere enn å pådra seg dagmulkten. Svarer ikke byggherre taper byggherren retten til å kreve dagmulkt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.