Krav på innestående beløp etter NS 3431 pkt. 30.3 ikke bortfalt fordi kravet ikke ble gjentatt i sluttfakturaen.

I dom av 25. august 2010 kom Høyesterett enstemmig til at krav på utbetaling av kontraktsvederlag som byggherren hadde tilbakeholdt som innestående beløp i henhold til NS 3431 punkt 30.3, ikke var falt bort selv om det ikke ble tatt med i sluttfakturaen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.