Endringer og tillegg

Norsk rett aksepterer at byggherren under prosjektets gang kan endre sitt ønske om det ferdige resultatet og derfor har rett til å kreve at entreprenøren gjør noe annet enn det som opprinnelig ble avtalt.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.