Fremdriftsplan og ferdigstillelsesfrister

Byggherrer flest har et ønske om at entreprenørene ferdigstiller arbeidene så snart som mulig, og innenfor avtalt frist. Dette er viktig for byggherrens planlegging av når arbeidene kan tas i bruk og når entreprenøren skal ha betalt for arbeidet. Noen blander sammen de avtalte ferdigstillelsesfristene med fremdriftsplanen og på den måten gjør det vanskelig for seg selv.

Ta kontakt med oss i dag for en samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Erik Snekvik Codex Advokat Oslo Eiendomsrett

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Våre advokater