Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fremdriftsplan og ferdigstillelsesfrister

Byggherrer flest har et ønske om at entreprenørene ferdigstiller arbeidene så snart som mulig, og innenfor avtalt frist. Dette er viktig for byggherrens planlegging av når arbeidene kan tas i bruk og når entreprenøren skal ha betalt for arbeidet. Noen blander sammen de avtalte ferdigstillelsesfristene med fremdriftsplanen og på den måten gjør det vanskelig for seg selv.

Fremdriftsplan

Alle entrepriseoppdrag må gjennomføres planmessig og etter en form for fremdriftsplan. Fremdriftsplanen kan være muntlig, men bør være skriftlig slik at alle som er avhengig av å følge planen kan lese den og forholde seg til den.

Gjennom en god fremdriftsplan kan ulike faggrupper koordinere sine aktiviteter til beste for byggherre og hverandre er med på å sikre et vellykket prosjekt. Blir prosjektet forsinket, må fremdriftsplanen justeres slik at den fremstår som realistisk og oppnåelig.

Det er lite hjelp i en fremdriftsplan som sier at snekkeren skal montere vinduene i veggen på onsdag dersom veggen ennå ikke er satt opp.

Ferdigstillelsesfrister

Avtalte ferdigstillelsesfrister derimot er faste tidspunkt for når arbeidet skal være ferdig og er ofte skjæringstidspunkt for når det kan kreves dagmulkt og erstatning som følge av uberettiget forsinkelse hos entreprenøren.

Ferdigstillelsesfristen skal stå fast gjennom hele prosjektet, kun justert for de krav på fristforlengelser entreprenøren får gjennom prosjektet. Selv om fremdriftsplanen må justeres i takt med prosjektets faktiske fremdrift skal altså de avtalte ferdigstillelsesfrister ikke justeres.

Ferdigstillelsesfrister og dagmulkt/erstatning 

Det blir derfor feil når partene avtaler at ferdigstillelsesfristen skal knyttes opp mot den til enhver tid gjeldende fremdriftsplan.

Justeres fremdriftsplanen, noe som tidvis skal gjøres, flyttes også ferdigstillelsesfristen. Dette får konsekvens for adgangen til å kreve dagmulkt/erstatning og byggherrene ønsker derfor ikke å justere fremdriftsplanen i frykt for å tape retten på dagmulkt/erstatning.

Prosjektene blir deretter gjennomført uten en realistisk og oppnåelig fremdriftsplan aktørene kan koordinere sine aktiviteter mot og det øker sannsynligheten for urasjonell drift, forsinkelser og mangler.

Det er viktig at avtalte ferdigstillelsesfrister ikke knyttes opp mot den til enhver tid gjeldende fremdriftsplan og at planen justeres i takt med prosjektets faktiske fremdrift.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.