Fremdriftsplan og ferdigstillelsesfrister

Byggherrer flest har et ønske om at entreprenørene ferdigstiller arbeidene så snart som mulig, og innenfor avtalt frist. Dette er viktig for byggherrens planlegging av når arbeidene kan tas i bruk og når entreprenøren skal ha betalt for arbeidet. Noen blander sammen de avtalte ferdigstillelsesfristene med fremdriftsplanen og på den måten gjør det vanskelig for seg selv.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.