De viktigste endringene i den nye plan- og bygningsloven

I byggesaksdelen av den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.2010 er de viktigste elementene en forenkling og effektivisering.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.