Varsling av feil og mangler

I de fleste standardkontrakter som er ment å gjelde mellom profesjonelle parter, enten det gjelder kontrakter om prosjektering, entrepriser eller begge deler, gjelder frister for varsling av feil og mangler.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.