Rettshjelpforsikring - Dekning av utgifter til advokat

Mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader. Det mange ikke vet er at forsikringen i mange tilfeller dekker advokatbistand ved tvister og konflikter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.