Borgarting lagmannsrett – Prisavslag og erstatning etter kjøp av boligeiendom.

Borgarting lagmannsrett avsa 7. juni 2016 dom i en sak som gjaldt prisavslag og erstatning etter kjøp av en borettslagsandel, der kjøper hadde ominnredet rekkehusets kjelleretasje til boligareal mot slutten av 1980-tallet uten godkjenning av plan- og bygningsmyndighetene. Lagmannsretten kom til at selgers opplysning om dette forholdet ikke tilfredsstilte de krav man må stille til opplysningens klarhet og tydelighet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.