To høyesterettsavgjørelser om krav om dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 i forbindelse med boligprosjekter

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.