EIENDOMSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

EIENDOMSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontakt oss

Feil utført av håndverker

Selv om man hyrer inn angivelig dyktige håndverkere til å renovere badet er det ikke alltid resultatet blir som forventet. I enkelte tilfeller er arbeidet ikke utført på en tilstrekkelig god måte, andre ganger kan det være snakk om rene forskriftsmangler, dvs. at badet ikke er bygget i samsvar med gjeldene krav til våtrom.

Av Codex Advokat og Eiendomsadvokater.no

21. februar 2019

Feil utført av håndverkerEtter lov om håndverkertjenester må man reklamere/klage innen rimelig tid etter at manglene oppdages. Den absolutte reklamasjonsfristen for håndverkertjenester på fast eiendom er 5 år fra avslutningen av oppdraget. Det er likevel meget viktig å være klar over at det også gjelder en relativ reklamasjonsfrist i slike saker. Dette innebærer at man bør reklamere så kort tid som mulig etter at feilen oppstod, for ikke å miste sin rett til prisavslag og/eller erstatning.

Du bør også vite at håndverkeren kan ha krav på å få utbedre mangelen (i stedet for erstatning/prisavslag) dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for deg. I mange tilfeller kan man imidlertid nå frem med at håndverkene har mistet sin utbedringsrett. Dette må imidlertid vurderes konkret og forutsetter en viss argumentasjon.

I reklamasjonen bør det bygges opp en argumentasjon om hvorfor reklamasjonskravet er berettiget, og hva det reklameres over. Man bør også enten kreve utbedring innen rimelig tid, eventuelt erstatning dersom håndverkeren ikke foretar utbedring. En faglig dyktig takstmann bør bistå sammen med advokat for å foreta en kartlegging og kostnadsvurdering av manglene. Vi har et bredt kontaktnett av takstmenn som er dyktige i slike sammenhenger, og som vi kan anbefale.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Det er uforpliktende å sende oss en henvendelse.

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 80 ansatte
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater