LB-2015-164972: Prisavslag og erstatning pga. mangler ved dreneringssystemet

Saken gjaldt krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av enebolig, herunder om det var gitt mangelfulle opplysninger av selgeren og hvorvidt boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperne kunne forvente.

Boligen ble solgt i august 2011. I egenerklæringsskjemaet som ble fremlagt ved salget hadde selger krysset av for "nei" på det fleste spørsmål, blant annet om kjennskap til fuktighet eller innsig av vann i eiendommen. Kort tid etter overtakelse ble det oppdaget at det kom vann inn i carporten, og ca. seks måneder senere ble det videre oppdaget at malingen på innsiden i kjelleren boblet. Ved takstrapport ble det påviste store råteskader i og lekkasjer fra taket på carporten, og at det var fukt i veggen i kjelleren, samt at vann hadde rent inn inngangsdøren.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.