Så langt rekker et forbehold

Det gjelder ingen formkrav ved inngåelse av avtaler i Norge. Dette innebærer at det i enkelte tilfeller kan oppfattes som uklart hvorvidt, og eventuelt på hvilket tidspunkt, partene har inngått en avtale. Høyesterett har tidligere uttalt at avtale anses for å være inngått når det foreligger enighet om "vesentlige punkter". Dette kan imidlertid i mange tilfeller fremstå som uklart.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.