Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Naboen graver på min tomt – hva gjør jeg?

Fra tid til annen oppstår det nabokrangel i forbindelse med utgravninger på naboens tomt eller når naboen tar seg til rette ved å grave over nabogrensen. Mange opplever for eksempel at naboen legger fiberledninger over naboeiendommen uten å innhente tillatelse til dette på forhånd. Slike tiltak vil ofte kunne medføre store ulemper for deg som nabo. Hva gjør du når naboens gravearbeider er til sjenanse for deg som nabo, eller når naboen tar seg til rette ved å grave på din tomt?

I denne artikkelen utdyper vi følgende punkter:

Naboen graver på min tomt

Denne problemstillingen kommer eksempelvis på spissen når Canal Digital eller Telenor bygger ut fibernett i nabolaget. I den forbindelse hender det at kabel legges i jord over din eiendom, og frem til naboen.

Som utgangspunkt er dette ikke tillatt med mindre det foreligger en avtale med deg som grunneier først.

Det finnes ingen særskilte lovbestemmelser som regulerer dette spørsmålet, men det følger av det som omtales som eiendomsrettens negative side.

Eiendomsrettens positive og negative side

Eiendomsrett innebærer retten til å eie og ha eksklusiv rådighet over eiendommen. Denne retten har en positiv og en negativ side.

Den negative siden innebærer at eieren kan hindre andres fysiske rådighet over eiendommen dersom det er ønskelig. Eieren har med andre ord en eksklusiv råderett som innebærer at andre ikke kan utøve noen rett over hans eiendom. Dette vil eksempelvis omfatte graving på eiendommen eller legging av fiberkabler. Eiendomsretten er dermed et rettsgrunnlag i seg selv for å kunne nekte andre å benytte eiendommen uten samtykke fra grunneier.

Rådigheten og eiendomsretten er imidlertid ikke absolutt. Det finnes en rekke privatrettslige og offentligrettslige regler som kan gripe inn og modifisere rådigheten en eier har, for eksempel gjennom plan- og bygningsloven eller kommunale reguleringsplaner.

Plan- og bygningsloven utgjør et av våre mest komplekse regelverk, og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Våre advokater er spesialister innen plan- og bygningsrett, og kan bistå med en vurdering av din sak.

Graving på naboens tomt

Når det gjelder graving på naboens eiendom, innebærer den positive siden av eiendomsretten at naboen fritt kan utnytte sin egen eiendom innenfor de rammer som følger av gjeldende lover og forskrifter.

Det går likevel en grense for hvilke ulemper man må finne seg i fra naboeiendommen, gjerne omtalt som den naborettslige «tålegrensen». Hvorvidt denne grensen er overskredet beror på en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

Kan jeg få stanset tiltaket?

I visse tilfeller kan naboens gravetiltak være til så stor ulempe at det oppstår behov for å få stanset tiltaket for å unngå uopprettelig skade. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser eller reduserer tiltaket på eiendommen.

Våre advokater hjelper deg med å stanse naboer som tar seg til rette, for å unngå at skaden oppstår før det er for sent.
Merk også at dersom du har havnet i tvist med naboen, vil du ofte ha krav på å få dekket inntil 80 % av kostnadene til advokat under din innbo- eller villaforsikring. Codex håndterer saken med forsikringsselskapet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.