Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikringen er en forsikring som selger kan tegne for å dekke ansvar overfor kjøper. En vanlig misforståelse i forbindelse med eierskifteforsikring er at selve eiendommen er forsikret. Dette er ikke tilfellet.

EierskifteforsikringHvorfor tegne eierskifteforsikring?

En av fordelene ved eierskifteforsikring er at kjøper kan fremme krav direkte til forsikringsselskapet.

Dette har både positive og negative sider. På den ene siden er det fordel at den som representerer kjøper har mulighet til å gjøre opp for seg dersom man skulle nå frem med sitt krav.

Det er dessverre ikke alle selgere som har de nødvendige midler lett tilgjengelige i forbindelse med et oppgjør, og inndrivelsesprosessen kan derfor bli tung.

Innskrenkninger i forsikringen

Det er i tillegg ofte gjort innskrenkninger i forsikringens virkeområde. Enkelte forsikringer dekker for eksempel ikke selgers ansvar ved arealsvikt. Unntak kan man også ha for såkalt ikke-fysiske mangler som for eksempel vond lukt, spesiell virksomhet på naboeiendommen eller at selger faktisk ikke var eier av det han solgte.

«As-is»-klausulen

Enkelte selskaper krever også at eiendommen selges med en «as-is» klausul (avhendingsloven § 3-9). Dette vil si at eiendommen selges som den er ved salgstidspunktet. Basert på alminnelig logisk tenkning skulle man tro at eiendom som er solgt «som den er» ikke kan ha en mangel. Dette er imidlertid ikke tilfellet, og dersom man får et avslag basert på denne bestemmelsen er det grunn til å være på vakt.

Få avslaget vurdert

Svært mange private kjøpere som henvender seg til selgers forsikringsselskap får et avslag i første runde. Vår oppfordring er imidlertid at man ikke slår seg til ro med dette. Det vil oftest være lurt å få avslaget vurdert av en uavhengig advokat, uten forbindelser til forsikringsselskapet.

Vår erfaring viser at det ikke nødvendigvis er enkelt å nå frem ovenfor forsikrings-selskapene selv om kravet er berettiget. Det hender ikke helt sjelden at avslaget er basert på feil rettsanvendelse.

Advokatbistand er en fordel

Det gjelder også en rekke andre begrensninger i forsikringen som kan falle negativt ut for både selger og kjøper. Dersom du som selger ikke er tilfreds med måten ditt forsikringsselskap håndterer saken på, bør du kontakte advokat med kjennskap til selskapene for bistand.

Dersom du som kjøper har fått avslag på ditt krav mot forsikringsselskapet, er det enkelt å få vurdert om avslaget er riktig gjennom en dyktig advokat. Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Våre advokater bistår deg med boligsaken!

Alle boligsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i eiendomssaker

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.