Fradeling av tomt – utparsellering – tomtefradeling

De seneste årene har det vært en usedvanlig høy prisvekst på fast eiendom. Dette betyr at flere grunneiere sitter med en gullgruve bak huset, som kan realistenes ved at man utparsellerer en del av tomten og selger den på det åpne markedet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.