Grunnboksblad

Hver enhet i matrikkelen har et eget grunnboksblad. Matrikkelen er et offentlig register over alle grunneiendommer i Norge.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.