Høyesterett – Mangler oppdaget etter avtaleinngåelse men før overtakelse (HR-2017-345-A)

Høyesterett avsa 15. februar 2017 en dom som gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av en leilighet hvor det oppstod en fuktskade i perioden mellom besiktigelsen/kontraktsinngåelsen og overtakelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.